กำหนดการ

วันเสาร์ ที่  ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สถานที่: โรงเรียนศรีเนห์รู

05:00 น. – 06:00 น.ทีมมาสเตอร์: ลงทะเบียนรับหมายเลขนักกีฬา
05:30 น.ทีมมาสเตอร์: ชี้แจงกฎกติกา แจกแผนที่ และวางแผนการ แข่งขัน
06:00 น.ทีมมาสเตอร์: เริ่มการแข่งขัน
06:00 น. – 07:00 น.ทีมมือใหม่ และ ทีมครอบครัว: ลงทะเบียนรับหมายเลขนักกีฬา
07:00 น.ทีมมือใหม่ และ ทีมครอบครัว: ชี้แจงกฎกติกา แจกแผนที่ และวางแผนการ แข่งขัน
07:30 น.ทีมมือใหม่ และ ทีมครอบครัว: เริ่มการแข่งขัน
13:30 น.ทีมมือใหม่ และ ทีมครอบครัว: หมดเวลาการแข่งขัน
16:00 น.ทีมมาสเตอร์: หมดเวลาการแข่งขัน
16:30 น.มอบรางวัล
14:30 น. – 17:30 น.Party