รางวัล

เหรียญ Master NAViTRAiL

สำหรับทุกทีมที่ได้คะแนนเกินกว่าคะแนนขั้นต่ำ

ถ้วยรางวัล Captain NAViTRAiL

สำหรับทีมที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละประเภท