ทีม

เดอะเนวิเทรล เป็นกิจกรรมประเภททีม โดยแต่ละทีมประกอบด้วยสมาชิก ๒ คน หรือ ๓ คน (สำหรับทีมครอบครัว) เดินทางด้วยเท้า โดยจะอาศัยการนำทางของระบบ GPS หรืออาจใช้เข็มทิศร่วมกับแผนที่* (ที่ยะรังจัดเตรียมไว้ให้) ร่วมด้วยก็ได้ เพื่อหาจุดเช็คพอยท์ที่ถูกซ่อนไว้ในภูมิประเทศ

ทีมมี ๓ ประเภท คือ

  • ทีมระดับมาสเตอร์ ๑๐ ชั่วโมง (ทีมชาย ทีมหญิง หรือ ทีมผสม) และ
  • ทีมมือใหม่ ๖ ชั่วโมง
  • ทีมครอบครัว ๖ ชั่วโมง (ทีมครอบครัว ๒ คน หรือ ทีมครอบครัว ๓ คน)

*ทีมครอบครัวสำหรับทีมที่มีเยาวชนอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี เท่านั้น และทุกคน ต้องมีผู้ดูแลเป็นผู้ใหญ่อย่างน้อยหนึ่งคนเสมอ

*หมายเหตุ – แผนที่มาตราส่วน 1:50,000