เป้าหมาย

เป้าหมายหลัก คือ…

การตามล่าหาคอนโทรลพอยท์เพื่อสะสมคะแนนให้ได้มากที่สุด เท่าที่ความสามารถในการนำทาง(และกำลังขา)จะเอื้ออำนวย

โดยที่ลำดับในการหาคอนโทรลพอยท์ไม่ได้ถูกกำหนดไว้อย่างตายตัว แต่ละทีมต้องเลือก(ทะเลาะ)กันเอาเอง ว่าจะไปที่คอนโทรลพอยท์ใดก่อน เพราะแต่ละคอนโทรลพอยท์นั้นมีคะแนนไม่เท่ากัน

ไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามลำดับตัวเลข ไม่จำเป็นต้องเลียนแบบทีมอื่น ทีมเรามั่นใจพอ

แต่ทั้งนี้ต้องเดินทางพร้อมกันเป็นทีม และกลับสู่ฐานพักแรม (Hash House) ให้ทันกำหนดเวลา*

กำหนดเวลา

  • 10 ชั่วโมง – สำหรับทีมชาย ทีมหญิง และทีมคู่ผสม
  • 6 ชั่วโมง – สำหรับทีมมือใหม่ และ ทีมครอบครัว

* ทุกหนึ่งนาทีที่มาสาย หมายถึงทีมจะถูกหักหนึ่งคะแนน!